Unike opptak fra Bergens feiring av 250-årsdagen for Holbergs fødsel
Hvor ble han født? Hvor bodde han? Hvor jobbet han?
Liste over Holberg-komedier i Bergen siden 1856 og historiske bilder!Harlekin hos Holberg

Det er bred enighet om at komedieforfatteren Ludvig Holberg (1684-1754) var inspirert av teaterformen commedia dellarte og det kunne være interessant å se nærmere på hvordan dette kommer til syne i hans komedier. Ved å fokusere på Harlekin, som kanskje er den mest kjente figuren i teaterformens persongalleri, ønsker jeg å belyse hvordan Harlekin og commedia dellarte lever videre i Holbergs komedier.

Om at skrive comoedier

Utdrag fra Ludvig Holbergs egen innledning til første bind av komediene i 1723.

Holberg og skuespillerne

I vår tid er det en selvfølge at skuespillere får stor opmærksomhed, at de får respekt for sit arbejde og de bliver ofte set op til. Men sådan har det ikke altid været.