Tekniske spesifikasjoner

Store Scene Scenerommet er ca. 219m2 inklusive orkestergrav og ca. 200m2 eksklusive orkestergrav, med en prosceniumsåpning som er 8,50 meter bred og 5,45 meter høy. Lasting av scenen foregår fra lasterampe ca. 1 meter over bakkenivå. Lysåpning i dører er 1,87 meter x 3,47 meter.
  
Facebook Twitter

Utskriftsvennlig versjon

Den Nationale Scene
Tlf. 55 54 97 00
E-post: dns@dns.no

Telefon billettbestilling: 55 60 70 80

Webredaktør: Ole Friele jr
Web-løsning: Reaktor AS

Våre sponsorer:

DNB