Det historiske DNS

1850:  Ole Bull står bak opprettelsen av Det norske Theater. Teatret setter opp sine forestillinger i bygget Det gamle teater i Komediebakken (den store trebygningen - oppført i 1799 - lå på andre siden av gaten fra der Bjørnson-statuen står i dag. Se de historiske bildene nedenfor). Stiftelsen av Det norske Theater er bakgrunnen for at 2000 ble et jubileumsår for teaterkunsten i Bergen.
1863:  Det norske Theater legges ned på grunn av økonomiske vanskeligheter. Teaterscenen i Bergen overlates til ulike teaterensembler, deriblant en del gjeste-ensembler fra Danmark.
1876:  Den Nationale Scene stiftes. Teatret setter opp forestillingene i det samme teaterhuset som Det norske Theater spilte i.
1895:  Komitéen for et nyt Theater konstitueres. Denne komiteen skal arbeide for å få reist en ny teaterbygning.
1906:  25. juli legger Kong Haakon ned grunnsteinen til det nye teaterhuset.
1909:  19. februar 1909 kan man ønske velkommen til åpningsforestilling i den nye teaterbygningen på Engen (samme som i dag). "Erasmus Montanus" av Ludvig Holberg spilles foran et prominent publikum, med blant andre Kong Haakon og Christian Michelsen.
  
Facebook Twitter

Utskriftsvennlig versjon

Billetter

Den Nationale Scene
Tlf. 55 54 97 00
E-post: dns@dns.no

Telefon billettbestilling: 55 60 70 80

Webredaktør: Ole Friele jr
Web-løsning: Reaktor AS

Våre sponsorer:

DNB