Om DNS - Kabulprosjektet

Da DNS-teknikeren Harry Slengesol i 2002 så et Dagsrevyen-innslag fra Kabul Teater satte det i gang en tankerekke som etter kort tid utviklet seg til et av de mest spennende prosjektene teateret har vært engasjert i.Det som begynte med en solidaritetsforestilling har videre utviklet seg til et prosjekt som involverer alle sider av teaterdrift- og produksjon, fra de tekniske rammer rundt til skuespillerteknikk, samtidig som det bidrar til både fred og forståelse.

Siden 2002 har det jevnlig være utveksling mellom Afghanistan Nasjonalteater (ANT, tidligere Kabul Teater) og Den Nationale Scene (DNS). Samarbeidet har vært målrettet mot å gjenoppbygge kompetansen ved ANT på alle områder, både teknisk, kunstnerisk og organisasjonsmessig. Ved hjelp av DNS - Kabulprosjektet og dens innsamlinger har de i dag blant annet fått moderne lys- og lydanlegg og tribunefasiliteter.

Fra august 2007 til juni 2008 hadde prosjektet støtte av Fredskorpset, noe som innebar at en skuespiller, en instruktør og en tekniker fra DNS jobbet ved ANT, og tre skuespillere fra Kabul hospiterte ved DNS. De besøkende i Bergen gjorde stor suksess med oppsetningen av det russiske eventyret ”Ildfuglen” og det Shakespeare-baserte stykket ”All the World’s a Stage”, samtidig som de deltok på diverse andre arrangementer. De utsendte fra DNS jobbet i Kabul med oppsetningen av stykket ”Parlamentet” av Claus Beck-Nielsen, andre oppsetninger, opplæring i bruk av det nye tekniske utstyret, og generell organisert av teaterdrift.

På bakgrunn av de erfaringene som ble gjort i denne perioden er det satt opp en femårsplan for det videre samarbeidet.

Hovedmålene ved denne planen er tre. For det første vil en styrke dramaturgiatet ved ANT, og øke den kunstneriske kvaliteten og tilgangen på ny afghansk dramatikk gjennom samarbeid med Universitetet i Kabul og den afghanske PEN-foreningen.
Videre skal det stimuleres til prioritering av barne- og ungdomsteater.

I tillegg til dette skal det satses tilrettelegging av kvinners arbeidsforhold på ANT, få flere kvinner til teatret, og en egen prosjektgruppe arbeider for separat utdannelse av kvinnelige skuespillere ved Universitetet i Kabul.

Alt dette samtidig som en vil fortsette med den generelle utvekslingen av erfaringer og kunnskaper mellom ANT og DNS, med fokus på det kunstneriske. 

Kirkens Nødhjelp er samarbeidspartner og husvert i Kabul, men foruten dette mottar prosjektet ingen fast støtte, men etter søknad har midler blitt mottatt fra UD, ambassaden i Kabul, Bergen kommune, Kavlifondet (O. Kavli og Knut Kavlis Almennyttige Fond), Afghanistankomiteen og Fredskorpset. I tillegg til dette gies det tilskudd fra DNS.
Gruppen har også arrangert en rekke lotterier, auksjoner og forestillinger for å bidra til prosjektet.

For å fortsette arbeidet er planen nå at prosjektgruppen ved DNS hver vår skal besøke ANT i forbindelse med oppsetning av et konkret stykke, og samtidig benytte muligheten til følge opp de tidligere igangsatte prosjekter.

I januar 2009 dro en delegasjon fra DNS til Kabul for å drive workshops og prøve åopprette et dukketeater ved ANT. Turen var også ment som en prøve på hvor gjenomførbare våre 5-årsmål var og skulle danne grunnlag sammen med fredskorpserfaringene for vår søknad om årlig støtte til ambassaden i Kabul . Et filmteam fulgte med for å lage en dokumentar for TV2 om prosjektet.

I Kabul ble det klart at det midlertidige tilholdsstedet skulle overtas av andre og at ANT skulle inn i en tidligere restaurant ( Baresh ) vegg i vegg med ruinen Kabul Nendary. Baresh var i en elendig forfatning, taket lekket som en sil og stedet måtte bygges om og renoveres over det hele. Det viste seg at teatret ikke fikk midler til dette fra Kulturministeriet og vi hev oss rundt og fikk inn anbud fra diverse enreprenør-firmaer, og ved hjelp fra omdisponerte midler vi hadde inne blant annet fra ambassaden fikk vi satt i gang ombyggingen og etter tre måneder, 1 juli, var det klart for premiere på dukketeaterforestillingen ” Dragonmountain” i ANT`s eget teaterhus.

I løpet av denne tiden hadde vi også fått opprettet en egen dukketeater-avdeling med eget dukketeater-verksted og alle avdelinger fått gode rom og arbeidsvilkår. Vi nedla også et stort arbeid i å skaffe publikum og transport til forestillingen sammen med de ansatte på ANT, og resultatet ble at over 5000 barn fikk sett forestillingen.

Fra ambassaden var det etter hvert kommet gledelig beskjed om tilskudd til driftav prosjektet i 3 år fremover. Gjenom møter med Kulturministeriet har vi ivret for at ANT skal få sitt eget styre som kan gå mellom dem og teatersjefen for å lette og sikre driften. Vi har også foreslått at ANT skal få sin egen konto slik at de ikke må søke eierne ompenger hver gang de trenger det. Da kan de planlegge og bli langt mer effektive enn de er nå. Dessuten vil de fremstå som langt mer attraktive for mulige sponsorer som hittil har betakket seg på grunn av frykt for at bidraget skulle havne i feil kasse. Disse sakene kommer vi fortsatt til å jobbe for å få gjenomført.

Samtidig som man har drevet kapasitetsbygging på ANT har vi også innsett at for åkomme videre med utdannelsen av unge skuespillere og få opp andelen av kvinnelige skuespillere så må man inn på skoler/ universiteter. I Kabul er det en utdannelse forskuespillere og den er på universitetet og svært lite tilfredsstillende. I januar 2009 startet vi med møter på Faculty of Fine Arts for å se om vi kunne bidra med noe for å avhjelpe situasjonen. Det ble fort klart at kvinnespørsmålet var en delikat sak og at et memorandum kunne ta tid å forfatte slik at alle parter kunne stå inne for det.

Etter div møter har man i januar 2010 klart å komme frem til et memorandummellom UiK ( universitetet i Kabul ) og DNS som det kan bygges videre på. Nå håper vi på at universitetet i Bergen i første omgang, men kanskje dette blir utvidet.

Vi er og i gang med å utdanne noen av skuespillerne vi har jobbet mest med til åundervise både i Kabul og ute i provinsen, og har satt i gang et pilotprosjekt i Her at hvor hovedandelen av de 51 deltakerne er jenter. Viser dette seg å være vellykket vil vi utvide det til å gjelde Mazar e Sharif og Jalalabad. Vi ønsker og at det skal komme representanter fra disse stedene når vi har workshops i Kabul.

Arbeidet gjøres på frivillig basis, og er både politisk og religiøst nøytralt, siden formålet er å hjelpe sine afghanske kollegaer i deres arbeid for å gjenreise og sikre driften av Det Afghanske Nationalteater.

Kontakt: kabulprosjektet@dns.no

Økonomiske bidrag kan gies på kontonummer: 74010521800
Husk å merk bidraget med ”Kabulprosjektet”Facebook Twitter
Utskriftsvennlig versjon

Billetter

Den Nationale Scene
Tlf. 55 54 97 00
E-post: dns@dns.no

Telefon billettbestilling: 55 60 70 80

Webredaktør: Ole Friele jr
Web-løsning: Reaktor AS

Våre sponsorer:

DNB